Sjukvård

Vid behov av sjukvård tag kontakt med Mälarsjukhuset, tel.nr. 016-10 30 00, eller Tävlingskansliet, 0768-76 37 23.