200-vallen är passerad!

Skrivet 18 februari 2013 11:26
I helgen bröt vi igenom 200-vallen av anmälda lag. Det innebär att nu måste vi börja låsa en del av grupperna.

F-02 är idag 32 lag och där kan vi inte ta emot flera lag. F-01 & F-00 är idag 20 lag i varje, F-99 är 16 lag. Alla dessa 3 grupper låser vi nu men kan öppna någon av dessa om det blir 4 nya lag anmälda i en av ålderskategorierna. F 98 är 7 lag, det finns jut nu en ledig plats & F-97 är 5 lag, här finns det plats för 3 nya lag.

P-02 finns 2 lediga platser, P-01 finns 1 ledig plats, P-00 finns 2 lediga platser, P-99 finns 3 lediga platser, P-98 finns en ledig plats & P-97 finns en ledig plats.

Är en grupp full så kan ni alltid anmäla er i alla fall för då kommer ni att hamna på reservplats och visa av tidigare år så kommer lag som står på reservplats ha en möjlighet att komma med ändå då det ibland blir lag som försvinner.

Viktigt nu är att betala in anmälningsavgiften då ni på det sättet säkrar er plats i cupen.Hjärtligt välkomna tíll Eskilstuna 19-21 april

Cupgruppen

Nästa nyhet: New news title

Skrivet 16 februari 2013 10:45
194 lag anmälda idag! Nu börjar vi låsa en del grupper. F-02 gruppen är nu helt full så den är låst! Går att anmäla sig till denna grupp för att få en eventuell reservplats om något lag drar sig ur. F-00 och F-99 är också "låsta" vi kan öppna dessa grupper om vi får 4 lag till i varje grupp. Annars gäller bara reservplatser. F-98 samt F-01 har samtliga 1 plats kvar. På pojksidan finns det fort... Läs mer