New news title

Skrivet 16 februari 2013 10:45
194 lag anmälda idag! Nu börjar vi låsa en del grupper.

F-02 gruppen är nu helt full så den är låst! Går att anmäla sig till denna grupp för att få en eventuell reservplats om något lag drar sig ur.

F-00 och F-99 är också "låsta" vi kan öppna dessa grupper om vi får 4 lag till i varje grupp. Annars gäller bara reservplatser.

F-98 samt F-01 har samtliga 1 plats kvar.

På pojksidan finns det fortfarande platser kvar, men likadant där börjar det att bli fullt.

Se till att anmäla Er och betala anmälningsavgiften snarast för att garantera Er en plats.

Nästa nyhet: 179 lag är nu anmälda!

Skrivet 14 februari 2013 13:24
Det går fort när man har roligt! På två dagar har det nu anmälts 21 nya lag så vi är nu uppe i 179 lag. En av grupperna som vi snart låser är F-02 som är 29 lag, 32 st är max vad vi klarar av så det finns bara 3 platser kvar i den kategorin. 179 lag betyder att det bara finns drygt 40 platser totalt sett att "spela" på! Se till att anmäla er omgående och framförallt betala in anmälningsavgifte... Läs mer