Eskilstuna Basket har valt att även fortsättningsvis tillåta dispenser under cupen. Vi anser att det är viktigt och vill extra betona möjligheten att delta även för lag och föreningar som kanske inte har tillräckligt spelarunderlag i rätt åldersklass. Vi vill dock att reglerna för dispensens användande efterlevs för att alla skall få ett positivt minne med sig hem.

VIKTIGT! Dispens för spelare (överåriga eller andra skäl) ska skriftligt sökas i förväg via systemet. När du anmäler spelare känner systemet av om någon är överårig och du måste motivera varför denna spelare ska vara med i turneringen. För varje spelare som ansökan avses tas en administrativ avgift om 200 kronor ut. Avgiften ska vara erlagd i förväg för att ansökan ska behandlas. Vid avslagen ansökan återbetalas hela summan.

Endast Eskilstuna Basket kan bevilja dispensen och beviljade dispenser presenteras på hemsidan med namn och födelseår senast en vecka innan cupen startar. Det är lagledarens ansvar att dispensansökan skickas in i tid samt att kontrollera att den beviljas. Skriv ut dispenslistan från hemsidan och tag med samt visa upp för domare, motståndarlag och sekretariat före varje match . Lagledaren ansvar för att markera dispensspeleren i protokollet genom att ringa in spelarens nummer.

Följande gäller vid dispenser:

  • Om man har fler än en som har dispens får man ha max en dispensspelare på planen åt gången.
  • När sex minuter eller mindre av matchen återstår får ingen dispensspelare finnas på planen. Byte sker senast i första spelavbrott efter denna tidpunkt. I Easy Basket får ingen dispensspelare delta i sista perioden.
  • Det är förste domaren som avgör om dispensen använts på rätt sätt. Om dispensen använts på felaktigt sätt kan laget förlora matchen med 20-0.